E-ISSN 2587-0610
Patches And Stabilizers Used In Laparoscopic Hernia Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 142-146

Patches And Stabilizers Used In Laparoscopic Hernia Surgery

Hakan Gök
Department of General Surgery, Acıbadem Kozyatağı Hospital, İstanbul, Turkey

Fıtık cerrahisinde yama kullanımı ile nüks oranlarının düştüğünün kanıtlanmasının bir sonucu olarak, yamalı onarım teknikleri tüm dünyada yaygınlaşmıştır. En çok uygulanan ameliyatlardan biri olan hernioplastide, yama ameliyatın vazgeçilmez bir parçası haline gelince, endüstüri sürekli alternatif ürünler üretmeye başlamıştır. Sentetik, biyolojik, absorbabl, nonabsorbable değişik malzemelerden ya da hibrit yapıda birden fazla malzeme bir arada kullanılarak veya dual yapıda bir yüzünde farklı malzeme kullanılarak üretilmiş yama çeşitleri ve tesbit malzemeleri mevcuttur. Günümüzde piyasada mevcut olan bu farklı ürünler, özellikleri vurgulanarak gözden geçirilmiştir.

Keywords: Fıtık, laparoskopi, yama, sabitleyici

Laparoskopik Fıtık Cerrahisinde Kullanılan Yamalar ve Sabitleyiciler

Hakan Gök
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Fıtık cerrahisinde yama kullanımı ile nüks oranlarının düştüğünün kanıtlanmasının bir sonucu olarak, yamalı onarım teknikleri tüm dünyada yaygınlaşmıştır. En çok uygulanan ameliyatlardan biri olan hernioplastide, yama ameliyatın vazgeçilmez bir parçası haline gelince, endüstüri sürekli alternatif ürünler üretmeye başlamıştır. Sentetik, biyolojik, absorbabl, nonabsorbable değişik malzemelerden ya da hibrit yapıda birden fazla malzeme bir arada kullanılarak veya dual yapıda bir yüzünde farklı malzeme kullanılarak üretilmiş yama çeşitleri ve tesbit malzemeleri mevcuttur. Günümüzde piyasada mevcut olan bu farklı ürünler, özellikleri vurgulanarak gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fıtık, laparoskopi, yama, sabitleyici

Hakan Gök. Patches And Stabilizers Used In Laparoscopic Hernia Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 142-146

Corresponding Author: Hakan Gök, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale