E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bariatric surgery in Azerbaijan: a single center experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(4): 122-127 | DOI: 10.14744/less.2018.08760

Bariatric surgery in Azerbaijan: a single center experience

Taryel Omarov1, Aygun Ibrahimova1, Aslan Abdullayev1, Nuru Bayramov1, Tevfik Tolga Şahin2
1Department of Surgical Diseases-I; Azerbaijan Medical University, Bakü, Azerbaijan
2Department of Surgery and Turgut Ozal Medical Center Institute of Liver Transplantation, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: To investigate outcomes of bariatric surgery in morbid obesity.
METHODS: The study involved results of 88 patients with morbid obesity [average age 40±19; average body mass index (BMI) 59.95±20.25 kg/m2] who have undergone bariatric surgery. Patient demographics, operative technique, associated diseases and follow up results at postoperative 1, 3, 6 and 12 months.
RESULTS: 78 (88.6%) patients who have undergone laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) achieved average weight loss of 39.5±11.5 kg in the first six months. In ten (11.4%) patients who have undergone gastric bypass surgery the weight loss was 46±14 kg in the first six months. During the second 6 months of total weight loss in LSG patients was 33.5±8.5 kg.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Following a thorough evaluation of the patients with morbid obesity; patient oriented operation in correct timing yield excellent results. LSG and gastric bypass are the two surgical modalities that are effective and applicable in patients with morbid obesity. Although bariatric surgery has recently initiated in our center our results seem comparable with the literature.

Keywords: Gastric bypass, morbid obesity; sleeve gastrectomy.

Azerbaycan’da Yapılan Bariatrik Cerrahilerin Sonuçlar: Tek Merkezin Deneyimi

Taryel Omarov1, Aygun Ibrahimova1, Aslan Abdullayev1, Nuru Bayramov1, Tevfik Tolga Şahin2
1Azerbaycan Tıp Üniversitesi Cerrahi AD-1 Bakü, Azerbaycan
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ve Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Bu çalışmanın amacı merkezimizde gerçekleştirilen morbid obez bireylerde bariatrik cerrahinin sonuçlarının incelenmesi
Materyal ve Metod: Merkezizimizde morbid obezite nedeniyle opere edilen 88 hasta değerlendirmeye alındı [ortalama yaş 40 ± 19 yıl; ortalama beden kitle indeksi (BKİ) 59.95 ± 20.25 kg/m2]. Hataların demografik verileri, BKİ, yandaş hastalıkların varlığı, uygulanan farklı operasyon teknikleri ve 1., 2., 3., 6. ve 12. ay takip sonuçları değerlendirilmeye alındı.
Sonuçlar: İlk altı ayda laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) yapılan 78 (%88.6) hastada ortalama kilo kaybı 39.5 +11.5 kg olarak bulundu. Gastrik bypass yapılan 10 hastada (%11.4) ortalama kilo kaybı 46±14 kg idi. İkinci altı aylık dönemde LSG yapılan hastalarda ortalama kilo kaybı 33.5±8.5 kg olarak bulundu..
Tartışma: Morbid obezitede uygun hastaya uygun operasyon planlandığında uzun dönem sonuçları mükemmel olmaktadır. LSG ve gastrik bypass uygulanabilecek iki etkin yöntemdir. Merkezimiz bu cerrahi alanında yeni olmakla birlikte sonuçları literatür ile uyumlu görülmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Morbid obezite, leee gstrektomi, gastrik bypass

Taryel Omarov, Aygun Ibrahimova, Aslan Abdullayev, Nuru Bayramov, Tevfik Tolga Şahin. Bariatric surgery in Azerbaijan: a single center experience. Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(4): 122-127

Corresponding Author: Tevfik Tolga Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale