E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Postoperative Nausea and Vomiting in The Laparoscopic Cholecystectomy Operations [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2001; 8(4): 142-146

Postoperative Nausea and Vomiting in The Laparoscopic Cholecystectomy Operations

Ziya Salihoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Laparoskopik Kolesistektomilerde Postoperatif Bulantı ve Kusma

Ziya Salihoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Ziya Salihoğlu. Postoperative Nausea and Vomiting in The Laparoscopic Cholecystectomy Operations. Laparosc Endosc Surg Sci . 2001; 8(4): 142-146

Corresponding Author: Ziya Salihoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale