E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Efficacy of endoscopic vascular staplers for splenic hilar control during laparoscopic splenectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 87-92 | DOI: 10.14744/less.2018.59489

Efficacy of endoscopic vascular staplers for splenic hilar control during laparoscopic splenectomy

Barış Özcan1, Metin Çevener2, Burak Deveci3, Ihsan Karadoğan3, Okan Erdoğan1
1Department of General Surgery, Medstar Antalya Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Radiology, Medstar Antalya Hospital, Antalya, Turkey
3Department of Hematology, Medstar Antalya Hospital, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to assess the results and effectiveness of using endoscopic vascular staplers for splenic hilar control in 36 consecutive cases who underwent elective laparoscopic splenectomy due to hematologic problems.
METHODS: Thirty-six consecutive patients who underwent laparoscopic splenectomy (LS) due to hematologic diseases over a 3-year period between January 2012–May 2015 were included in this study. LS was carried out with the standard 4-port method. All hilar vessels were divided by using an endoscopic stapler loaded with vascular cartridges. Patient demographic data, hematologic diagnosis, size of the spleen, duration of operation, length of hospital stay, post-operative complications, postoperative analgesic requirement were retrospectively extracted from patient files.
RESULTS: A total of 36 consecutive patients were treated in a single center and were operated by two surgeons. There was no conversion to laparotomy or reoperation in the series. One patient developed acute portal vein thrombosis that was medically treated in the early post-operative period. Another patient experienced pneumothorax due to a diaphragmatic injury that was repaired during surgery. The average spleen size was identified as 14.5 cm. An accessory spleen was detected in 5 patients. The mean operative time was 97 minutes, and the mean length of hospital stay was 2.3 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that using an endoscopic vascular stapler for ligation of hilar vascular structures during elective laparoscopic splenectomy by experienced surgeons is efficient despite the cost disadvantage.

Keywords: Endoscopic vascular stapler, laparoscopic splenectomy; splenic hilum.

Laparoskopik Splenektomi’de splenik hilus kontrolu için endoskopik vasküler stapler kullanımının etkinliği

Barış Özcan1, Metin Çevener2, Burak Deveci3, Ihsan Karadoğan3, Okan Erdoğan1
1Medstar Antalya Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Antalya, Türkiye
2Medstar Antalya Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye
3Medstar Antalya Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hematolojik problemler nedeniyle elektif laparoskopik splenektomi yapılan ardışık 36 hastada dalak hilus ligasyonunda vasküler endostapler kullanımının sonuçlarını ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012-Mayıs 2015 tarihleri arasında hematolojik hastalıkları nedeniyle LS yapılan ardışık 36 olgu çalışmaya dahil edildi. LS standart 4 trokar tekniği ile yapıldı. Tüm hilus rezeksiyonları sadece vasküler kartuşlu endostapler kullanılarak yapıldı. Hastaların demografik verileri, hematolojik tanıları, dalak boyutları, operasyon süreleri, hastanede kalış süreleri, post operatif komplikasyonları, post operatif analjezik gereksinimleri, patolojik sonuçları incelendi. Tüm hastaların verileri retrospektif taranarak toplandı.
BULGULAR: Tek merkezde ve 2 cerrah tarafından yapılan toplamda 36 ardışık vakada konversiyon veya ikinci bir operasyon gerektirecek komplikasyon görülmedi. Bir hastada post op dönemde akut portal ven trombozu görüldü ve medikal olarak tedavi edildi. Bir başka hastada da ameliyat esnasında diafragma yaralanmasına bağlı olarak pnömotoraks gelişti ve laparoskopik onarım ile tedavi edildi. Ortalama ameliyat süresi 97 dakika, ortalama post-op drenaj miktarı 75cc, hastanede ortalama kalış süresi ort. 2.3 gün ve ortalama dalak boyutu 14.5 cm olarak tespit edildi. 5 hastada aksesuar dalak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elektif şartlarda yapılan laparoskopik splenektomi de hiler diseksiyonda vasküler endostapler kullanımının maliyet dezavantajı yanında oldukça güvenilir bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik splenektomi, splenik hilus, vasküler endostapler

Barış Özcan, Metin Çevener, Burak Deveci, Ihsan Karadoğan, Okan Erdoğan. Efficacy of endoscopic vascular staplers for splenic hilar control during laparoscopic splenectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 87-92

Corresponding Author: Barış Özcan, Türkiye
LookUs & Online Makale