E-ISSN 2587-0610
Hybrid repair for secondary lumbar hernias: Three cases with different etiologies [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(4): 149-156 | DOI: 10.14744/less.2018.22932

Hybrid repair for secondary lumbar hernias: Three cases with different etiologies

Hakan Kulaçoğlu1, Mehmet Özer2
1Department of General Surgery, Ankara Hernia Center, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Lumbar hernia is a rare type of abdominal wall hernias. Among acquired lumbar hernias, secondary cases are less common than spontaneous ones. Although infections can cause lumbar hernias, most of the secondary hernias develop following surgical procedures or different types of traumas. These types of hernia are treated in comply with the principles of incisional hernia treatment. Herein a case series of three consecutive patient with secondary lumbar hernias are presented. The etiology differs in each case. The hernias were repaired with hybrid technique (laparoscopic plus open) with no perioperative events.

Keywords: Hernia repair, hybrid repair; laparoscopy; lumbar hernia; mesh.

Sekonder lumbar hernilerin hibrid onarımı: farklı etiyolojilere bağlı üç olgu

Hakan Kulaçoğlu1, Mehmet Özer2
1Ankara Fıtık Merkezi
2Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Lumbar herni nadir bir fıtık tipi olup edinilmiş lumbar hernilerin çoğu spontan fıtıklardır. En sık sekonder lumbar herni nedenleri cerrahi girişimler ve travmalar iken enfeksiyonlar da etiyolojide yer alabilir. Lumbar herniler kesi fıtığı prensipleri ile tedavi edilirler. Bu yazıda peş peşe başvuruda bulunan 3 lumbar herni olgusu sunulmuştur. Her vakada farlı etiyoloji rol oynamıştır. Onarımlar karma yaklaşımla yapılmış (laparoskopik ve açık) ve perioperatif komplikasyon gelişmemiştir.

Anahtar Kelimeler: lumbar herni, herni onarımı, yama, laparoskopi, hibrid onarım

Hakan Kulaçoğlu, Mehmet Özer. Hybrid repair for secondary lumbar hernias: Three cases with different etiologies. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(4): 149-156

Corresponding Author: Hakan Kulaçoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale