E-ISSN 2587-0610
A case with annular pancreas and accompanying ectopic pancreas [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-24471 | DOI: 10.14744/less.2021.24471

A case with annular pancreas and accompanying ectopic pancreas

Deniz Esin Tekcan Tekcan Sanli1, Ayse Neval Erozan2, Şafak Kızıltaş3, Metin Ertem4
1Department of Medical Imaging Techniques, Vocational School of Health Services, Istanbul Rumeli University, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Acibadem Kozyatagi Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Gastroenterology, Acibadem Kozyatagi Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of General Surgery, Acibadem Kozyatagi Hospital, Istanbul, Turkey

Congenital anomalies of the pancreas are quite common. The cases may present with different symptoms at different ages. While severe forms cause more noisy pictures in infancy and early childhood, mild forms may give symptoms in adulthood or they may be completely asymptomatic. Being aware of these anomalies guides clinicians in terms of diagnosis in clinical approach and helps prevent unwanted complications, especially during biliary, liver, and pancreatic operations. This case report aimed to present a case with annular pancreas and accompanying ectopic pancreas presenting in adult age with complaints consistent with severe upper gastrointestinal system obstruction with clinical, radiological and endoscopic findings.

Keywords: annular pancreas, ectopic pancreas, congenital pancreatic anomalies, endoscopy, duodenal obstruction

Ektopik pankreasın eşlik ettiği anuler pankreas olgusu

Deniz Esin Tekcan Tekcan Sanli1, Ayse Neval Erozan2, Şafak Kızıltaş3, Metin Ertem4
1İstanbul Rumeli Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü, İstanbul
2Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
3Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
4Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul

Pankreasın konjenital anomalileri oldukça yaygındır. Olgular farklı yaşlarda farklı semptomlarla karşımıza çıkabilir. Şiddetli formlar infantlarda ve erken çocukluk döneminde daha gürültülü tablolara neden olurken, hafif formlar yetişkinlikte semptomatik veya tamamen asemptomatik olabilir. Bu anomalilerin farkında olmak klinik yaklaşımda tanı açısından klinisyene yol gösterir ve özellikle safra, karaciğer ve pankreas operasyonları sırasında istenmeyen komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur. Bu olgu sunumunda şiddetli üst gastrointestinal sistem obstrüksiyonuna bağlı semptomlarla ortaya çıkan anüler ve ektopik pankreası olan olguyu klinik, radyolojik ve endoskopik bulgularıyla sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: anuler pankreas, ektopik pankreas, konjenital pankreas anomalileri, endoskopi, duodenal obstrüksiyonCorresponding Author: Deniz Esin Tekcan Tekcan Sanli, Türkiye
LookUs & Online Makale