E-ISSN 2587-0610
Comparison Of Laparoscopic And Open Inguinal Hernia Repair Methods [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 134-141

Comparison Of Laparoscopic And Open Inguinal Hernia Repair Methods

Tahsin Çolak
Department of General Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

Fıtık cerrahisinin tarihi cerrahinin tarihi kadar eski olmasına rağmen tamir yöntemi konusunda cerrahlar arasında bir fikir birliği yoktur. Modern fıyık cerrahisinin başlamasından günümüze kadar gelen süreçte tamir yöntemleri durmadan değişmiştir. Yaygın yapılan böyle bir cerrahinin sonuçları son derece önemlidir. Tamir yöntemleri arasındaki minimal farklar toplumsal yönden ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Mesh kullanımının fıtık cerrahisine girmesiyle birlikte yeni yöntem arayışları azalmıştır. Ancak, meshin açık cerrahi ya da laparoskopik cerrahi kullanarak yerleştirilmesi konusunda hala fikir birliği oluşmamıştır. Laparoskopik ile açık yöntemleri karşılaştırılan birçok randomize klinik çalışma yapılmıştır. Bu derlemede iyi kurgulanmış bias olma olasılığı az olan çalışmalar ve böyle çalışmaları derleyen meta-analizlerin sonuçları kullanılarak sunuldu. Açık anteriyor yöntem, teknik olarak nispeten basit, lokal anestezi altında yapılabilme gibi avantajlar tafl›rken, laparoskopik fıtık cerrahisi teknik olarak nispeten daha zor ve genel anestezi altında müdahaleyi gerektirir. Bununla birlikte bu yöntem, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, erken işe dönme gibi avantajlar taşır. Öte yandan, nüks fıtı cerrahisinde, bileteral fıtıklarda açık mesh tekniğine göre mutlak üstünlüğü vardır.

Keywords: Kasık fıtığı, laparoskopi, açık cerrahi

Laparoskopik İle Açık Kasık Fıtığı Tamiri Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Tahsin Çolak
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Mersin

Fıtık cerrahisinin tarihi cerrahinin tarihi kadar eski olmasına rağmen tamir yöntemi konusunda cerrahlar arasında bir fikir birliği yoktur. Modern fıyık cerrahisinin başlamasından günümüze kadar gelen süreçte tamir yöntemleri durmadan değişmiştir. Yaygın yapılan böyle bir cerrahinin sonuçları son derece önemlidir. Tamir yöntemleri arasındaki minimal farklar toplumsal yönden ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Mesh kullanımının fıtık cerrahisine girmesiyle birlikte yeni yöntem arayışları azalmıştır. Ancak, meshin açık cerrahi ya da laparoskopik cerrahi kullanarak yerleştirilmesi konusunda hala fikir birliği oluşmamıştır. Laparoskopik ile açık yöntemleri karşılaştırılan birçok randomize klinik çalışma yapılmıştır. Bu derlemede iyi kurgulanmış bias olma olasılığı az olan çalışmalar ve böyle çalışmaları derleyen meta-analizlerin sonuçları kullanılarak sunuldu. Açık anteriyor yöntem, teknik olarak nispeten basit, lokal anestezi altında yapılabilme gibi avantajlar tafl›rken, laparoskopik fıtık cerrahisi teknik olarak nispeten daha zor ve genel anestezi altında müdahaleyi gerektirir. Bununla birlikte bu yöntem, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, erken işe dönme gibi avantajlar taşır. Öte yandan, nüks fıtı cerrahisinde, bileteral fıtıklarda açık mesh tekniğine göre mutlak üstünlüğü vardır.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, laparoskopi, açık cerrahi

Tahsin Çolak. Comparison Of Laparoscopic And Open Inguinal Hernia Repair Methods. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 134-141

Corresponding Author: Tahsin Çolak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale