E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Repair of Morgagni Hernia and Diaphragmatic Eventration: Report of two Cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 82-88

Laparoscopic Repair of Morgagni Hernia and Diaphragmatic Eventration: Report of two Cases

Koray Topgül, A. Ziya Anadol, Bülent Güngör
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilm Dalı, Samsun

Laparoscopic methods are widely used for all kinds of hernia repairs. Not only the abdominal wall defects but also rare forms of hernias are good candidates for laparoscopic surgery. In this report, we present the outcome of two adult patients with diaphragmatic hernia and elevation but no history of trauma treated laparoscopically with emphasis on its advantages since technically it is easier to perform, has a low infection rate, postoperative comfort, less pain and rapid return to normal activity. In addition, prosthetic materials should be used for repair and Composite mesh may be considered as the first choice for larger defects.

Keywords: Diaphragmatic hernia, diaphragmatic eventration, laparoscopic repair

Laparoskopik Teknikle Morgagni Hernisi ve Diafragma Evantrasyonu Onarımı: 2 Olgu

Koray Topgül, A. Ziya Anadol, Bülent Güngör
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilm Dalı, Samsun

Günümüzde laparoskopik yöntemler her tip fıtıkta yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece abdominal duvar defektlerinde değil nadir diafragma fıtık ve hastalıkları da laparoskopik yaklaşıma iyi birer adaydır. Bu yazıda laparoskopik yöntemle başarıyla tedavi ettiğimiz iki yetişkin hastanın sonuçlarını sunmayı amaçladık. Hastalardan birinde diafragma fıtığı diğerinde ise travma öyküsü olmayan diafragma evantrasyonu vardı. Her iki hastada da laparoskopik onarımın daha az ağrı, normal aktiviteye daha çabuk dönmek gibi tüm avantajları yaşandı. Onarımda prostetik materyaller kullanılmalıdır, özellikle büyük defektlerde bileşik yama ilk seçenek olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Diafragma hernisi, diafragma evantrasyonu, laparoskopik onarım

Koray Topgül, A. Ziya Anadol, Bülent Güngör. Laparoscopic Repair of Morgagni Hernia and Diaphragmatic Eventration: Report of two Cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 82-88

Corresponding Author: Koray Topgül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale