E-ISSN 2587-0610
Recommendations and measures for minimally invasive surgery and endoscopic interventions during the COVID-19 pandemic [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 115-121 | DOI: 10.14744/less.2020.30643

Recommendations and measures for minimally invasive surgery and endoscopic interventions during the COVID-19 pandemic

Rumeysa Kevser Liman1, Mürşit Dinçer2
1Department of General Surgery, TC Ministry of Health Elazıg Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Turkey
2Department of General Surgery, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ, Turkey

The new severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), which broke out in Wuhan province of China in December 2019, was declared as a pandemic in March 2020. Within the scope of combatting the pandemic, all non-urgent non-cancer-related elective procedures were halted worldwide. Due to concerns that the virus transmission is primarily via droplets and contact, as well as airborne transmission during aerosol-generating procedures, minimally invasive surgery and endoscopy have led to concerns that there may be procedures that carry the risk of virus transmission. The aim of this article is to report clinical recommendations and scientific studies in order to assist surgeons and endoscopists dealing with minimally invasive surgery.

Keywords: COVID-19, endoscopy; surgery; measures; minimally invasive surgery; precautions.

COVID-19 Pandemisinde, Minimal İnvaziv Cerrahi ve Endoskopik Girişimler İçin Öneriler ve Alınması Gereken Önlemler

Rumeysa Kevser Liman1, Mürşit Dinçer2
1TC Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Elazığ

Çin’in Wuhan eyaletinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan yeni şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), 2020 Mart ayında pandemi olarak ilan edildi. Dünya genelinde pandemi ile müdacele kapsamında acil olmayan, kanser dışı elektif prosedürler durduruldu. Virüs bulaşının, esas olarak damlacık ve temas yoluyla olmasının yanında aerosol üretici prodesürler sırasında hava ile yayılımının da olabileceği endişesi nedeniyle minimal invaziv cerrahi ve endoskopi gibi işlemler virüs bulaşma riskini taşıyan prosedürler olabileceğine dair endişelere yol açmıştır. Bu makalede minimal invaziv cerrahi ile uğraşan cerrahlara ve endoskopistlere yardımcı olmak adına klinik önerileri ve bilimsel çalışmaları bildirmek amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, surgery, minimal invaziv cerrahi, endoskopi, önlemler

Rumeysa Kevser Liman, Mürşit Dinçer. Recommendations and measures for minimally invasive surgery and endoscopic interventions during the COVID-19 pandemic. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 115-121

Corresponding Author: Rumeysa Kevser Liman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale