E-ISSN 2587-0610
Subcutaneous emphysema after endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a liver transplant recipient: A case report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 224-226 | DOI: 10.14744/less.2022.32744

Subcutaneous emphysema after endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a liver transplant recipient: A case report

Fatih Özdemir
Department of General Surgery, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Türkiye

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a widespread performed diagnostic and therapeutic tool for biliary and pancreatic disorders. Risk of perforation after ERCP is approximately 1%. ERCP-re-lated perforation may be a severe lethal complication, and sometimes, it needs surgical intervention for the treatment. Surgical treatment options are based on the type, size, and location of the perforation. Here, we report a liver transplant recipient with subcutaneous emphysema, pneumomediastinum, and pneumoperitoneum after ERCP who was treated conservatively.

Keywords: ERCP, perforation, subcutaneous emphysema

Karaciğer Nakli Alıcısında Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi Sonrası Subkutan Amfizem: Bir Olgu Sunumu

Fatih Özdemir
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel cerrahi Ana Bilim Dalı

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi, biliyer ve pankreas bozuklukları için yaygın olarak uygulanan bir tanı ve tedavi aracıdır. ERCP sonrası perforasyon riski yaklaşık %1'dir. ERCP'ye bağlı perforasyon ciddi ölümcül bir komplikasyon olabilir ve bazen tedavisi için cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi tedavi seçenekleri perforasyonun tipine, boyutuna ve yerine bağlıdır. Burada ERCP sonrası subkutan amfizem, pnömomediastinum ve pnömoperitoneum görülen ve konservatif olarak tedavi edilen bir karaciğer nakli alıcısını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: ERCP, perforasyon, ciltaltı amfizemi

Fatih Özdemir. Subcutaneous emphysema after endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a liver transplant recipient: A case report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 224-226

Corresponding Author: Fatih Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale