E-ISSN 2587-0610
Use of ‘Perforator-Grinder-Aspirator Apparatus (PGAA) Lap in Laparoscopic Surgical Treatment of Liver Hydatid Disease and Our Experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2015; 22(1): 119-125

Use of ‘Perforator-Grinder-Aspirator Apparatus (PGAA) Lap in Laparoscopic Surgical Treatment of Liver Hydatid Disease and Our Experience

Ismail Cem Sormaz1, Sercan Yüksel1, Yiğit Soytaş1, Nükhet Sivrikoz2, Levent Avtan1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Despite that minimal access surgery is a feasible, effective and viable option for radical surgical treatment of cystic hydatidosis, the laparoscopic approach is not widely accepted because of the risk of recurrene and the risk of severe complications, such as anaphylaxis and/or contamination of the peritoneal cavity related with the spillage. To overcome these difficulties, several techniques and devices are described in the literature. In our center (ISTEM), we have designed and developed a new generation ‘’Perforator-Grinder-Aspirator Apparatus (PGAA: patent no. TR-2004/02916)’’ which evacuates cyst contents in a more secure, effective and easy way. By using PGAA, we are able to perform the laparascopic approach while keeping the necessary pneumoperitoneum pressure to evacuate the cyst contents of liver hydatidosis securely and effectively, with wider indications even in difficult locations, after testing its safety and efficacy in some ex-vivo animal liver with hydatid cyst. PGAA is made up of four main units including peneture –irrigation needle, perforator–grinder pipe, aspiration cannula and, electric motor. One of the most important specialty of this PGAA is having the automatically retractable rotary blade on the distal edge to the grind and evacuate all the contents of the cavity including germinal layer and scolices. Having the retractable rotary blade allows the operator to avoid any intracystic paranchmyal damage after perforating the outer layer. After taken out the perforatorgrinder-pipe, the aspiration cannula allows the laparoscopic visualization of the inner
surface of the cystic cavity through its 10 mm internal diameter. In this article,the author describes the technical aspect and specifications of PGAA, and its applications in some cases with awkwardly located liver hydatid cyst, underlying its superiority over the classical aspirators and other devices.

Keywords: Perforator-Grinder-Aspirator Apparatus, PGAA, Laparoscopic liver surgery, Hydatid cyst

Karaciğer Kist Hidatik Hastalığının Laparoskopik Cerrahi Tedavisinde ‘Perforator-Grinder-Aspirator Apparatus (PGAA)’ Kullanımı ve Deneyimimiz

Ismail Cem Sormaz1, Sercan Yüksel1, Yiğit Soytaş1, Nükhet Sivrikoz2, Levent Avtan1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Minimal invaziv cerrahi, kist hidatiğin radikal cerrahisine kıyasla kullanılabilir, etkili ve “viable” bir seçenek olmasına karşın; laparoskopik yaklaşım rekürrens riski, anafilaksi ve peritoneal kaviteye dökülme ile yayılım nedeniyle çok yaygın olarak kabul görmemektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, birkaç teknik ve cihaz literatürde tanımlanmıştır. Bizim merkezimizde (İstanbul Sürekli Tıp Eğitim Merkezi-İSTEM) tasarladığımız, geliştirdiğimiz yeni nesil Delici –Öğütücü-Aspire edici aparat (PGAA: patent no TR 2004/02916) kistin içini boşaltırken daha kolay, güvenli ve etkili bir yöntem kullanır. Laparoskopik yaklaşım ile PGAA kullanılırken; gerekli olan pnömoperiton basıncı, karaciğer kist hidatik içeriğini güvenli ve etkin bir şekilde boşaltılır. Güvenliği ve etkinliği ex-vivo olarak hayvan karaciğerinde test edilmesiyle birlikte daha geniş endikasyonlarda ve daha zor lokalizasyonlarda kullanılabilir. PGAA penetrasyon ve irrigasyon yapan iğne, perfore edici ve öğütücü boru, aspirasyon kanülü, elektrik motoru olmak üzere dört ana üniteden oluşur. PGAA’nın en önemli özelliklerden biri; ucunda germinal katman ve skoleks dahil olmak üzere kavitenin içini boşaltan ve öğüten otomatik, geri çekilebilir, rotasyon yapabilir özellikte bıçağının bulunmasıdır. Geri çekilebilir rotasyon yapan bıçağın operatöre sağladığı imkan dış katmanı perfore ettikten sonra kist içi parankimal hasarı engelleyebilmesidir. Perfore edici öğütücü bıçak çıkarıldıktan sonra; 10 mm’lik çapıyla aspirasyon kanülü, kistik kavitenin iç yüzeyinin laparoskopik olarak incelenmesini sağlar. Bu makalede, PGAA’nın teknik yönü ve özelliklerini, bazı değişik lokasyonlarda yerleşen kist hidatiklerde kullanımını, bu cihazın klasik aspiratörlere ve diğer cihazlara üstünlükleri açıklamıştır.

Anahtar Kelimeler: Perforator-Grinder-Aspirator Apparatus, PGAA, Laparoskopik karaciğer cerrahisi, Kist hidatik

Ismail Cem Sormaz, Sercan Yüksel, Yiğit Soytaş, Nükhet Sivrikoz, Levent Avtan. Use of ‘Perforator-Grinder-Aspirator Apparatus (PGAA) Lap in Laparoscopic Surgical Treatment of Liver Hydatid Disease and Our Experience. Laparosc Endosc Surg Sci . 2015; 22(1): 119-125

Corresponding Author: Ismail Cem Sormaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale