E-ISSN 2587-0610
Use of laparoscopy in pediatric abdominal pain and surgical treatment [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 75-82

Use of laparoscopy in pediatric abdominal pain and surgical treatment

Burak Tander
Department of Pediatric Surgery, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Laparoscopy became a popular and useful tool for the diagnosis, differential diagnosis and treatment in surgical patients with abdominal pain. In this paper, principles and technical details of laparoscopy has been reviewed in children with abdominal pain laparoscopically
managed.

Keywords: Abdominal pain, Childhood, Laparoscopy, Appendicitis, Intussusception, Meckel’s Diverticulum, Ovarian Cyst

Çocukluk Çağı Karın Ağrıları Tanı ve Tedavisinde Laparoskopi

Burak Tander
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Çocukluk çağında cerrahi patoloji düşünülen karın ağrılarının tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinde giderek daha sıklıkla laparoskopiden yararlanılmaktadır. Bu yazıda, laparoskopi indikasyonu söz konusu olan çocukluk çağı karın ağrıları ile ilgili temel bilgiler gözden geçirilecek ve laparoskopinin teknik ayrıntıları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal pain, Childhood, Laparoscopy, Appendicitis, Intussusception, Meckel’s Diverticulum, Ovarian Cyst

Burak Tander. Use of laparoscopy in pediatric abdominal pain and surgical treatment. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 75-82

Corresponding Author: Burak Tander, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale