E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic common bile duct exploration: an effective treatment in the management of biliary tract stones [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 157-162

Laparoscopic common bile duct exploration: an effective treatment in the management of biliary tract stones

Ali Aktekin, M A. Tolga Müftüoğlu, Mehmet Odabaşı, Abdullah Sağlam
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Servisi, İSTANBUL

INTRODUCTION: Nowadays, the short and long term complications of endoscopic retrograde cholangiopancreaticography and endoscopic sphincterotomy are well known and the success rate of the procedure is debatable. Laparoscopic cholecystectomy and synchronous common bile duct exploration give the opportunity of one step procedure and is a good alternative procedure for common bile duct stones.
METHODS: The medical records of 9 patients with cholecytocholedocholithiasis who ere treated with laparoscopic cholecystectomy and laparoscopic common bile duct exploration between November 2002 and May 2004 in our clinic were studied.
RESULTS: Sex distribution was 5 women and 4 men with median age 60 years(24-91). The laparoscopic exploration of the common bile duct was begun through cystic duct in 5 patients, but in only 2 of them ended by this way. In 3 other patients, the exploration was done via laparoscopic choledoctomy. In four patients, common bile duct exploration was done through the choledochotomy incision. In one of these patients conversion to laparotomy because of an impacted stone in distal common bile duct was necessary. We have only one complication as bile leakage responded to medical treatment. The average operation duration was 160 minutes and hospitalization period was 5 days. There was no mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that the laparoscopic common bile duct exploration and removing of stones is a succesful and practical procedure in selected patients.

Keywords: Cholecdocholithiasis, laparoscopic common bile duct exploration, endoscopic retrograde cholangiopancreoticography

Laparoskopik koledok eksplorasyonu: safra yolu taşlarının tedavisinde etkin bir seçenek

Ali Aktekin, M A. Tolga Müftüoğlu, Mehmet Odabaşı, Abdullah Sağlam
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Servisi, İSTANBUL

GİRİŞ ve AMAÇ: Safra kesesi ve koledok taşı olan hastalarda laparoskopik kolesistektomi öncesi uygulanan endoskopik retrograd kolanjiopankreotikgofi ve endoskopik sfinkterotominin kısa ve uzun dönem komplikasyonlarının tanınması ile diğer tedavi alternatifleri gündeme gelmiştir. Koledok taşlarının tedavisinde, laparoskopik koledok eksplorasyonu, günümüzde seçkin bir tedavi alternatifi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2002 ile Mayıs 2004 tarihleri arasında, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Servisi'nde elektif şartlarda kaparoskopik koledok eksplorasyonu yapılan 9 hasta prospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların 5'i kadın ve 4'ü erkek olup, yaş ortalaması 60 ( 24-91)'tır. Beş hastamızda laparoskopik koledok eksplorasyonuna duktus sistikus kullanılarak başlandı, ancak sadece 2 hastada sistik kanaldan eksplorasyon tamamlanabildi. Dört hastada duktus sistikustan eksplorasyon denenmeden koledoktomi yapıldı. Hastalarımızdan sadece birinde medikal tedaviye cevap veren safra kaçağı komplikasyonu görüldü. Koledokotomi ile taş çıkartılmaya çalışan bir hastada taş çıkartılamadığı için açık ameliyata geçildi. Ameliyat süresi ortalama (110-205) dakika, hastanade ortalama yatış süresi ise 5 gündür. Serimizde mortalite görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik koledok eksplorasyonu, laparoskopik cerrahi becerisi gerektirmekle birlikte, safra kesesinde taşı olup koledok taşı şüphesi bulunan hastalarda koledok taşlarının tanı ve tedavisinin bir seferde yapılabilmesini sağlayan başarılı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Koledokolitiyazis, laparoskopik koledok eksplorasyonu, endoskopik retrograd kolajiopankreotikogrofi

Ali Aktekin, M A. Tolga Müftüoğlu, Mehmet Odabaşı, Abdullah Sağlam. Laparoscopic common bile duct exploration: an effective treatment in the management of biliary tract stones. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 157-162

Corresponding Author: Ali Aktekin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale