E-ISSN 2587-0610
Ileal perforation secondary to fish bone ingestion mimicking acute appendicitis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 52-55 | DOI: 10.14744/less.2021.49389

Ileal perforation secondary to fish bone ingestion mimicking acute appendicitis

Mehmet Akif Aydın1, Nusabe Kaya2, Farid Aghazada3, Khoshbo Noor3
1Department of General Surgery, Altinbas University Faculty of Medicine Medical Park Bahcelievler Hospital, Istanbul, Turkey
2Medical Park Bahcelievler Hospital radiology clinic, Istanbul, Turkey
3School of Medicine, Altinbas University, Istanbul, Turkey

Foreign body (FB) ingestion is commonly encountered in a clinical setting. However, the presence of perforation resulting from the ingested FB is an occurrence that is rarely seen. The most common cause of FB perforation is known to be fish bone. It’s important to emphasize that the complications resulting from fish bone ingestion may lead to findings such as acute abdomen signs that can also be interpreted as other medical conditions, including acute appendicitis, acute diverticulitis, or peptic ulcer perforation. Thus, the differential diagnosis should be made, and the patient should be managed accordingly. In cases where the patient presents with acute abdomen signs but there are no clinical findings that may explain the initial diagnosis of the patient, a complete surgical exploration should be performed. We present a 50-year-old male patient who presented to the emergency room with complaints of abdominal pain. Following a thorough clinical examination and blood investigations, it was revealed that he had acute abdomen signs and a high level of C-reactive protein (CRP) and because of these findings, exploratory laparoscopy was decided to be performed. Intraoperatively, the FB was removed, and the site of perforation was repaired with primary closure.

Keywords: foreign body, fish bone, acute appendicitis, ileum perforation, exploratory laparoscopy

Balık kılçığına bağlı apandisiti taklit eden ileum perforasyonu

Mehmet Akif Aydın1, Nusabe Kaya2, Farid Aghazada3, Khoshbo Noor3
1Altınbaş üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi ana bilim dalı,İstanbul
2Bahçelievler medicalpark Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Altınbaş üniversitesi tıp fakültesi,İstanbul,Türkiye

Yabancı cisim (YC) yutulması, klinik olarak yaygın karşılaşılan bir durumdur. Ancak yutulan yabancı cisme bağlı perforasyon varlığı nadiren görülen bir durumdur. Yabancı cisme bağlı perforasyonunun en yaygın nedeninin balık kılçığı olduğu bilinmektedir. Kılçık yutulmasına bağlı komplikasyonları akut apandisit, akut divertikülit veya peptik ülser perforasyonu gibi akut karın belirtileri gösterebilir. Bu nedenle ayırıcı tanı yapılmalı ve hasta buna göre yönetilmelidir. Hastanın akut karın bulguları ile başvurduğu ancak ilk tanısını açıklayabilecek klinik bulguların olmadığı durumlarda tam cerrahi eksplorasyon yapılmalıdır. Bu olgu sunumunda acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran 50 yaşında erkek hastayı sunmak istedik. Kapsamlı bir klinik muayene ve kan tetkikleri sonucunda akut karın bulgularının olduğu ve C-reaktif protein (CRP) düzeyinin yüksek olduğu anlaşıldı ve bu bulgular nedeniyle eksploratif laparoskopi yapılmasına karar verildi. İntraoperatif olarak YC çıkarıldı ve perforasyon bölgesine primer kapama uygulandı.

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, balık kılçığı, akut apandisit, ileum perforasyonu, eksploratuvar laparoskopi

Mehmet Akif Aydın, Nusabe Kaya, Farid Aghazada, Khoshbo Noor. Ileal perforation secondary to fish bone ingestion mimicking acute appendicitis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 52-55

Corresponding Author: Mehmet Akif Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale