E-ISSN 2587-0610
Morgagni Hernisinin Laparoskopik Onarımı: Olgu Sunumu [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 77-81

Morgagni Hernisinin Laparoskopik Onarımı: Olgu Sunumu

Umut Barbaros, Uğur Deveci, Tunç Eren, Burcu Tulumoğlu, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan
Department of General Surgery, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Morgagni's hernias constitute about 3% of all diaphragmatic hernias. Despite a number of studies advocating thoracoscopic approaches, laparoscopic repair remains to be one of the best treatment methods. We describe the placement of a double-layer mesh anchored by helicoidal staples to repair the hernia defect via laparoscopy. Her symptoms completely resolved postoperatively with no evidence of recurrence. The laparoscopic repair should be considered as an effective and safe procedure for the treatment of Morgagni's hernias.

Keywords: Morgagni's hernia, laparoscopy, repair

The Laparoscopic Repair of Morgagni's Hernia: Case Report

Umut Barbaros, Uğur Deveci, Tunç Eren, Burcu Tulumoğlu, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan
Department of General Surgery, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Morgagni hernisi tüm diyafragmatik hernilerin %3'ünü oluşturur. Toraskopik yaklaşımları destekleyen bir kaç çalışmaya rağmen; laparoskopik yaklaşım halen en iyi tedavi yöntemlerinden biridir. Laparoskopi ile sarmal zımbalarla tutturulan çift yönlü yama yerleştirilmesi yöntemiyle herni onarımı anlatılmaktadır. Olgunun semptomları, nüks olmaksızın, ameliyat sonrası tamamen kaybolmuştur.
Morgagni hernilerinin onarımında laparoskopik yaklaşım etkili ve güvenilir bir girişim olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Morgagni hernisi, laparoskopi, tamir

Umut Barbaros, Uğur Deveci, Tunç Eren, Burcu Tulumoğlu, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan. Morgagni Hernisinin Laparoskopik Onarımı: Olgu Sunumu. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 77-81

Corresponding Author: Umut Barbaros, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale