E-ISSN 2587-0610
Intrathoracic knotting of guide-wire: videothoracoscopic treatment [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 121-124

Intrathoracic knotting of guide-wire: videothoracoscopic treatment

A. Kürşat Bozkurt1, Lale Yüceyar2, Ahmet Demirkaya1, Tülay Samancı3, Gökçe Şirin1, Mete Burak Özdemir1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezioloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

We present a case of an intrathoracic guide-wire extravasation and knotting in a 75 year old woman following catheter insertion for hemodialiysis. Intrathorasic extravasation caused right apical hemotoma and total pneumothorax. The guide-wire was removed with thoracoscopic approach.

Keywords: Catheter, extravasation, videothoracoscopy

İntratorasik J teli düğümlenmesi: Videotorakoskopik tedavi

A. Kürşat Bozkurt1, Lale Yüceyar2, Ahmet Demirkaya1, Tülay Samancı3, Gökçe Şirin1, Mete Burak Özdemir1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezioloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Bu yazıda 75 yaşındaki bayan olguda hemodializ amaçlı katater takılması sırasında gelişen intratorasik J teli ekstravazasyonu ve düğümlenmesi bildirilmiştir. İntratorasik ekstravazasyon sağ apikal hematom ve total pnömotoraksa yol açmıştır. J teli videotorakoskopik olarak çıkartılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Katater, ekstravazasyon, videotorakoskopi

A. Kürşat Bozkurt, Lale Yüceyar, Ahmet Demirkaya, Tülay Samancı, Gökçe Şirin, Mete Burak Özdemir. Intrathoracic knotting of guide-wire: videothoracoscopic treatment. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 121-124

Corresponding Author: A. Kürşat Bozkurt
LookUs & Online Makale