E-ISSN 2587-0610
Complications And Prevention Of Laparoscopic Inguinal Hernia Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 128-133

Complications And Prevention Of Laparoscopic Inguinal Hernia Surgery

Ediz Altınlı
Department of 2nd General Surgery, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Laparoskopik fıtık cerrahisi teknik olarak zor bir işlem olup, öğrenme eğrisi çok diktir. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlar cerrahın ve ekibin tecrübesine paralel olarak azalmaktadır. Laparoskopik kasık fıtığı cerrahisinde komplikasyonlar %3-20 arasında değişiklik göstermektedir. TEP komplikasyonları detaylı incelendiğinde bunlar; herhangi bir cerrahi işlem ve anestezi sonucunda oluşabilecek komplikasyonlar, meshe bağlı komplikasyonlar ve TEP işlemine bağlantılı oluşan viseral, vasküler, kord ve sinir yaralanmalarıdır. Komplikasyonlar intra-operatif, post-operatif ve nüks diye de sınıflandırılabilinir. İntra-operatif komplikasyonlar ameliyatın herhangi bir etabında oluşmaktadır, ancak bu komplikasyonlarla ilişkili çok az yayın mevcuttur.
Önemli olan oluşabilecek komplikasyonların analizi ve ortaya konulmasıdır. En önemli yaklaşım preoperatif dönemde hasta seçimidir. Laparoskopik fıtık cerrahisinin başlangıç dönemindeki cerrahlar öncelikle kadın, küçük indirekt yada direkt fıtıklarla işleme başlamalıdırlar. Skrotuma inen ve obez hastalardaki patolojiler ilk etapta uygun değildir. Etrangule fıtıklar ise kontraendikedir. Cerrahın detaylı olarak bölge anatomisine hakim olması işleme başlamada olmazsa olmazlardan biridir. 30-40 TEP olgusu ameliyat ettikten sonra ancak cerrah olgunlaşmış ve belirli bir tecrübe kazanmış olmaktadır. Laparoskopik kasık fıtığı cerrahisi zor ve dik bir öğrenme eğrisi olan, cerrahın bölgenin iyi ve detaylı anatomik bilgisine sahip olması gerektirdiği, kullandığı ekipman ve malzemenin detayları ve çalışma mekanizmalarını ve yaratacağı komplikasyonlardan haberdar olmasının mutlak olduğu, zaman içinde kazanılan tecrübe ile komplikasyonların azaltılabilinece¤i güncel bir minimal invazif girişimdir.

Keywords: Kasık fıtığı, laparoskopi, komplikasyonlar

Laparoskopik Kasık Fıtık Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Önlenmesi

Ediz Altınlı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Laparoskopik fıtık cerrahisi teknik olarak zor bir işlem olup, öğrenme eğrisi çok diktir. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlar cerrahın ve ekibin tecrübesine paralel olarak azalmaktadır. Laparoskopik kasık fıtığı cerrahisinde komplikasyonlar %3-20 arasında değişiklik göstermektedir. TEP komplikasyonları detaylı incelendiğinde bunlar; herhangi bir cerrahi işlem ve anestezi sonucunda oluşabilecek komplikasyonlar, meshe bağlı komplikasyonlar ve TEP işlemine bağlantılı oluşan viseral, vasküler, kord ve sinir yaralanmalarıdır. Komplikasyonlar intra-operatif, post-operatif ve nüks diye de sınıflandırılabilinir. İntra-operatif komplikasyonlar ameliyatın herhangi bir etabında oluşmaktadır, ancak bu komplikasyonlarla ilişkili çok az yayın mevcuttur.
Önemli olan oluşabilecek komplikasyonların analizi ve ortaya konulmasıdır. En önemli yaklaşım preoperatif dönemde hasta seçimidir. Laparoskopik fıtık cerrahisinin başlangıç dönemindeki cerrahlar öncelikle kadın, küçük indirekt yada direkt fıtıklarla işleme başlamalıdırlar. Skrotuma inen ve obez hastalardaki patolojiler ilk etapta uygun değildir. Etrangule fıtıklar ise kontraendikedir. Cerrahın detaylı olarak bölge anatomisine hakim olması işleme başlamada olmazsa olmazlardan biridir. 30-40 TEP olgusu ameliyat ettikten sonra ancak cerrah olgunlaşmış ve belirli bir tecrübe kazanmış olmaktadır. Laparoskopik kasık fıtığı cerrahisi zor ve dik bir öğrenme eğrisi olan, cerrahın bölgenin iyi ve detaylı anatomik bilgisine sahip olması gerektirdiği, kullandığı ekipman ve malzemenin detayları ve çalışma mekanizmalarını ve yaratacağı komplikasyonlardan haberdar olmasının mutlak olduğu, zaman içinde kazanılan tecrübe ile komplikasyonların azaltılabilinece¤i güncel bir minimal invazif girişimdir.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, laparoskopi, komplikasyonlar

Ediz Altınlı. Complications And Prevention Of Laparoscopic Inguinal Hernia Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 128-133

Corresponding Author: Ediz Altınlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale