E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Excision Of An Adrenal Schwannoma.Case Report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 25-28

Laparoscopic Excision Of An Adrenal Schwannoma.Case Report

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Mustafa Tükenmez, Gülay Karaman, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan, Demir Budak
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana bilim Dalı, İstanbul

Schwannoma is a benign nerve sheath tumor originating from the normal peripheral nerve. It is rare entity. Herein, we report our experience with the surgical treatment of an adrenal schwannoma case by minimally invasive technique.

Keywords: Schwannoma, adrenal gland, laparoscopic treatment

Soliter İnsülinomada Laparoskopik Dalak Koruyucu Distal Pankreatektomi: Olgu Sunumu

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Mustafa Tükenmez, Gülay Karaman, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan, Demir Budak
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana bilim Dalı, İstanbul

Schwannom normal periferik sinir kılıfından veya Schwann hücrelerinden kaynaklanır. Nadir bir antitedir. Burada minimal invaziv teknik kullanarak cerrahi tedavi uyguladığımız bir adrenal schwannom olgusu ile ilgili deneyimimizi sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Schwannom, adrenal bez, laparoskopik tedavi

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Mustafa Tükenmez, Gülay Karaman, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan, Demir Budak. Laparoscopic Excision Of An Adrenal Schwannoma.Case Report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 25-28

Corresponding Author: Umut Barbaros, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale