E-ISSN 2587-0610
Alternative laparoscopic routes for adrenal gland region in children [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 63-69

Alternative laparoscopic routes for adrenal gland region in children

Baran Tokar
Department of Pediatric Surgery, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

Alternative Laparoscopic Routes for Adrenal Clinical and radiological investigations may show a retroperitoneal mass in adrenal gland (AG) location in children. If laparoscopic exploration is needed for biopsy or mass excision, there are several alternative approaches. The left and right sides should be considered differently. Laparoscopic exploration of the right side could be performed with retroperitoneal or transabdominal approaches. For the left side, exposure could be done by retroperitoneal, transabdominal or transdiaphragmatic way. Transabdominal exploration of the left side could be subdivided as suprasplenic, supragastric, infragastric, transmesocolic or retrocolic. Depending on presentation of the lesion and the experience, surgeon must preoperatively determine how to make exposure of the mass located in the AG area. To know the alternatives also provides an easy conversion of the approach for exploration of the mass during the operation.

Keywords: Adrenal, laparoscopy, child

Çocuklarda Adrenal Bezi Bölgesine Laparoskopik Yaklaşım Alternatifleri

Baran Tokar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir

Çocuklarda, klinik ve radyolojik incelemeler sonucunda adrenal bezi (AB) ve çevre organlarda retroperitoneal bir kitle tespit edilebilir. Bu bölgeye biyopsi veya kitle eksizyonu amacı ile laparoskopik eksplorasyon gerekirse, farklı giriş yöntemleri tanımlanmıştır. Sol ve sağ tarafın farklı değerlendirilmesi gerekir. Sağ tarafın laparoskopik eksplorasyonunda retroperitoneal veya transabdominal yol kullanılabilir. Sol tarafta retroperitoneal, transabdominal ve transdiafragmatik yöntemler tanımlanmıştır. Sol taraf için transabdominal yol, suprasplenik, supragastrik, infragastrik transmezokolik ve retrokolik olarak farklı alt grup yaklaşım alternatifleri ile kullanılabilir. Ameliyat öncesi lezyonun durumuna ve cerrahın deneyimine bağlı olarak AB bölgesindeki patolojiye yönelik laparoskopik yaklaşım şekli planlanır. Alternatifleri bilmek, cerrahi sırasında uygun eksplorasyon ve girişimi sağlamak için bölgeye ulaflma şeklini kolayca değiştirmeyi sağlar.

Anahtar Kelimeler: Adrenal, laparoskopi, çocuk

Baran Tokar. Alternative laparoscopic routes for adrenal gland region in children. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 63-69

Corresponding Author: Baran Tokar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale