E-ISSN 2587-0610
The effects of using metal clips to support the stapler line lengthwise on bleeding and leakage in laparoscopic sleeve gastrectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 18-22 | DOI: 10.14744/less.2022.67689

The effects of using metal clips to support the stapler line lengthwise on bleeding and leakage in laparoscopic sleeve gastrectomy

Mehmet Volkan Yiğit, Zeynep Şener Bahçe
Department of General Surgery, Private Memorial’s Hospital, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study is to evaluate the results of our patients who underwent laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) procedure due to morbid obesity and to whom we applied hemoclips to reinforce the resection line and provide hemostasis. Morbid obesity is one of the most common health problems today. Satisfactory results are obtained after LSG surgery performed for therapeutic purposes. However, it causes serious complications such as leakage and bleeding from the stapler line.
METHODS: The files of 403 patients who were intervened with LSG for morbid obesity in our clinic and who had hemoclips inserted along the entire resection line for reinforcement and hemostasis were reviewed. The patients’ demographic parameters, body mass index (BMI), and changes in hemoglobin (Hb) were evaluated.
RESULTS: About 329 (81%) of the patients were female, whereas 74 (19%) were male. Preoperatively, the mean BMI in women was 42.4±3.56 kg/m2 and the mean BMI in male was 47.5±7.72 kg/m2. The mean operation time was calculated to be 58.3 min. Pre-operative mean Hb values were calculated to be 13.8±0.77 g/dL, and mean Hb values on the 3rd day of surgery were calculated to be 13.2±0.82 g/dL. Only one of our patients had gastric fundus leakage. Six of our patients experienced bleeding during the first 6 h after surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Following resection with new generation stapler in our clinic, we reinforced the stapler line lengthwise using hemoclips in all patients. In our cases, we found that using hemoclips to support the stapler line is safe in terms of bleeding and leaking.

Keywords: Bariatric surgery, Bleeding, Hemoclip, Leakage

Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Zımba Hattını Desteklemek İçin Metal Klip Kullanımının Kanama ve Sızıntı Üzerine Etkileri

Mehmet Volkan Yiğit, Zeynep Şener Bahçe
Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Morbid obezite günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Tedavi amaçlı yapılan LSG ameliyatı sonrasında tatmin edici sonuçlar alınmaktadır. Ancak stapler hattından sızıntı ve kanama gibi ciddi komplikasyonlara neden olur. Çalışmamızın amacı, morbid obezite nedeniyle Laparoskopik Sleeve Gastrektomi işlemi uygulanan ve rezeksiyon hattını güçlendirmek ve hemostaz sağlamak için hemoklip uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını değerlendirmektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde morbid obezite nedeniyle LSG ile müdahale edilen, tüm rezeksiyon hattına takviye ve hemostaz amacıyla hemoklip takılan 403 hastanın dosyaları incelendi. Hastaların demografik parametreleri, vücut kitle indeksi (VKİ), hemoglobin (Hb) değişiklikleri değerlendirildi.
BULGULAR: Kliniğimizde morbid obezite nedeniyle LSG ile müdahale edilen, tüm rezeksiyon hattına takviye ve hemostaz amacıyla hemoklip takılan 403 hastanın dosyaları incelendi. Hastaların demografik parametreleri, vücut kitle indeksi (VKİ), hemoglobin (Hb) değişiklikleri değerlendirildi.Hastaların 329'u (%81) kadın, 74'ü (%19) erkekti. Ameliyat öncesi kadınlarda ortalama VKİ 42.4 ±3.56 kg/m2, erkeklerde ortalama VKİ 47.5 ±7.72 kg/m2 idi. Sadece bir hastamızda mide fundus kaçağı vardı. Altı hastamız ameliyattan sonraki ilk altı saat içinde kanama yaşadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kliniğimizde yeni nesil stapler ile rezeksiyon sonrası tüm hastalarda stapler hattını hemoklip kullanarak uzunlamasına takviye ettik. Olgularımızda stapler hattını desteklemek için hemoklip kullanılmasının kanama ve sızıntı açısından güvenli olduğunu gördük.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, kaçak, kanama, hemoklip

Mehmet Volkan Yiğit, Zeynep Şener Bahçe. The effects of using metal clips to support the stapler line lengthwise on bleeding and leakage in laparoscopic sleeve gastrectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 18-22

Corresponding Author: Zeynep Şener Bahçe, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale