E-ISSN 2587-0610
Laparoskopic Total Extraperitoneal Hernia Repair [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 116-121

Laparoskopic Total Extraperitoneal Hernia Repair

Metin Ertem1, Emel Özveri2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / İstanbul
2Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Lichtenstein ve Stoppa'nın yama ile gerilimsiz olarak karın duvarının güçlendirilmesi sayesinde fıtık nüksünün önüne geçilerek fıtık onarımının önemi dramatik olarak değişmiştir. Son yirmi yıldır gittikçe gelişen laparoskopik tekniklerin uygulanması ile minimal invaziv kavramı gelişmiş ve laparoskopik fıtık onarımı uygulanan diğer teknikler arasında yer almaya başlanmıştır. Bununla birlikte bu yaklaşımın başarısının cerrahın laparoskopik deneyimine ve cerrahın uygun hastaya uygun tekniği uygulamasına bağlı olduğu görülmüştür. Laparoskopik fıtık onarımı olarak total ekstraperitoneal yaklaşım (TEP) son yıllarda minimal invaziv yöntem olarak kabul görmüş bir tekniktir. Laparoskopik fıtık cerrahisi, kullanılan materyallerin de gelişmesi, tekniği öğrenen cerrah sayısındaki artış ve düşen maliyet değerleri ile fıtık cerrahisinde gittikçe artan ve tercih edilen teknik haline gelmektedir.

Keywords: Laparoskopi, total ekstraperitoneal, kasık fıtığı

Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Fıtık Onarımı

Metin Ertem1, Emel Özveri2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / İstanbul
2Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Lichtenstein ve Stoppa'nın yama ile gerilimsiz olarak karın duvarının güçlendirilmesi sayesinde fıtık nüksünün önüne geçilerek fıtık onarımının önemi dramatik olarak değişmiştir. Son yirmi yıldır gittikçe gelişen laparoskopik tekniklerin uygulanması ile minimal invaziv kavramı gelişmiş ve laparoskopik fıtık onarımı uygulanan diğer teknikler arasında yer almaya başlanmıştır. Bununla birlikte bu yaklaşımın başarısının cerrahın laparoskopik deneyimine ve cerrahın uygun hastaya uygun tekniği uygulamasına bağlı olduğu görülmüştür. Laparoskopik fıtık onarımı olarak total ekstraperitoneal yaklaşım (TEP) son yıllarda minimal invaziv yöntem olarak kabul görmüş bir tekniktir. Laparoskopik fıtık cerrahisi, kullanılan materyallerin de gelişmesi, tekniği öğrenen cerrah sayısındaki artış ve düşen maliyet değerleri ile fıtık cerrahisinde gittikçe artan ve tercih edilen teknik haline gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, total ekstraperitoneal, kasık fıtığı

Metin Ertem, Emel Özveri. Laparoskopic Total Extraperitoneal Hernia Repair. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 116-121

Corresponding Author: Metin Ertem, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale