E-ISSN 2587-0610
Ten years single center bariatric surgery experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-73383 | DOI: 10.14744/less.2021.73383

Ten years single center bariatric surgery experience

Emre Turgut1, Kuntay Kaplan2, Gökalp Okut3, Emrah Cengiz2, Huseyin Kocaaslan2, Necip Tolga Baran2, Mehmet Karahan4, Fatih Sumer5, Cemalettin Aydın2, Cuneyt Kayaalp6
1Department Of General Surgery, Health Sciences University Tepecik Education And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Gastrointestinal Surgery, Inonu University, Malatya, Turkey
3Department Of General Surgery, Health Sciences University Bozyaka Education And Research Hospital, Izmir, Turkey
4Department Of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
5Department Of General Surgery, Irmet Hospital International, Istanbul, Turkey
6Department Of General Surgery, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Various surgical modalities have been developed to reduce the amount and absorption of nutrients in the fight against obesity. We aimed to share how the single center experience was affected by the developments in the world and its change over time with the literature.
METHODS: The records of patients who underwent laparoscopic bariatric surgery between May 2010 and December 2020 were reviewed retrospectively. Demographic characteristics of the patients, indications for surgery, preparation for surgery, surgical technique and post-operative follow-up stages were examined in detail.
RESULTS: A total of 1422 patients underwent bariatric surgery over a ten-year period. LRYGB was performed in 946 patients and LSG was performed in 476 patients. The operation time (p<0.001) and the intraoperative blood loss (p<0.001) in LRYGB were significantly higher than LSG. The difference was not significant in terms of length of hospital stay (p: 0.149) and drain usage (p: 0.782). While intraoperative complications occurred in 49 (5.1%) patients in LRYGB, this number was 5 (1%) in LSG (p<0.001). There was no significant difference in Clavien Dindo class 3 and higher complication rates between the groups (p: 0.782). Mortality was seen in only 7 (0.5%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Today, standard techniques are applied in both procedures and the choice is left to the patient. Regardless of the technique applied, laparoscopic bariatric surgery can be applied as an effective and safe method in the treatment of morbid obesity until an alternative treatment is found.

Keywords: Obesity, Bariatric, Laparoscopic, Sleeve, Bypass

On yıllık tek merkez bariatrik cerrahi deneyimi

Emre Turgut1, Kuntay Kaplan2, Gökalp Okut3, Emrah Cengiz2, Huseyin Kocaaslan2, Necip Tolga Baran2, Mehmet Karahan4, Fatih Sumer5, Cemalettin Aydın2, Cuneyt Kayaalp6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Izmir
2Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Malatya
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Izmir
4Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul
5Irmet Hospital International, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul
6Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Obezite ile mücadelede, alınan gıda miktarını ve gıdaların emilimini azaltmaya yönelik çeşitli cerrahi modaliteler geliştirilmiştir. Biz de tek merkez deneyiminin dünyadaki gelişmelerden nasıl etkilendiğini ve literatüre paralel olarak nasıl değişim gösterdiğini paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2010-Aralık 2020 tarihleri ​​arasında laparoskopik obezite cerrahisi geçiren hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat endikasyonları, preoperatif hazırlık aşamaları, ameliyat tekniği ve ameliyat sonrası takip aşamaları detaylı olarak incelendi.
BULGULAR: On yıllık bir süre içinde toplam 1422 hastaya bariatrik cerrahi uygulandı. 946 hastaya LRYGB, 476 hastaya LSG uygulandı. LRYGB'de ameliyat süresi (p<0,001) ve intraoperatif kan kaybı (p<0,001) LSG'ye göre anlamlı derecede yüksekti. Hastanede kalış süresi (p: 0.149) ve dren kullanımı (p: 0.782) açısından fark anlamlı değildi. LRYGB'de 49 (%5.1) hastada intraoperatif komplikasyon gelişirken, LSG'de bu sayı 5 (%1) idi (p<0,001). Gruplar arasında Clavien Dindo sınıf 3 ve üzeri komplikasyon oranları açısından anlamlı fark yoktu (p: 0.782). Mortalite sadece 7 (%0.5) hastada görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde her iki prosedürde de standart teknikler uygulanmakta ve tercih hastaya bırakılmaktadır. Uygulanan teknik ne olursa olsun laparoskopik obezite cerrahisi alternatif bir tedavi bulunana kadar morbid obezite tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntem olarak uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Bariatrik, Laparoskopik, Sleeve, BypassCorresponding Author: Emre Turgut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale