E-ISSN 2587-0610
Sterilization and Disinfection Problems in Endoscopy Units and Infection Control [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(3): 165-173

Sterilization and Disinfection Problems in Endoscopy Units and Infection Control

Canan Karadeniz
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

In the attempts of this review, infections encountered in the endoscopic procedures was emphasized, and application should be applied according to the endoscopes characteristics indicated. Also introduced decontamination procedures, disinfectant selection, decontamination application standards are discussed and the problems experienced during procedures.

Keywords: endoscopy, decontamination, infection control

Endoskopi Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sorunları ve Enfeksiyon Kontrolü

Canan Karadeniz
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Bu derleme makalede endoskopik girişimlerde karşılaşılan infeksiyonlar vurgulanmış ve endoskopların özelliklerine göre uygulanması gereken işlemler belirtilmiştir. Ayrıca dekontaminasyon işlemleri tanıtılarak, dezenfektan seçimine, kullanımına, işlemler sırasında yaşanan sorunlara değinilmiş ve dekontaminasyon uygulama standartları belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: endoskopi, dekontaminasyon, enfeksiyon kontrolü

Canan Karadeniz. Sterilization and Disinfection Problems in Endoscopy Units and Infection Control. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(3): 165-173

Corresponding Author: Canan Karadeniz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale