E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Herniorrhaphy In Children [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 55-62

Laparoscopic Herniorrhaphy In Children

Adnan Aslan
Department of Pediatric Surgery, Akdeniz University Faculty of Medicine

The possibility of the contralateral hernia in children with unilateral indirect inguinal hernia revealed the necessity of contralateral inguinal evulation. Diagnostic laparoscopy through the ipsilateral hernia sac facilitates the contralateral inguinal evaluation and/or herniorrhaphy. Inguinal herniorrhaphy in childhood consists of the high ligation of the hernia sac. Although the open technique is performed through a small inguinal crease incision, its replacement by laparoscopic herniorrhaphy is still controversial. However, rapidly developing laparoscopic tools and techniques provide simple closure of the peritoneum/hernia which make laparoscopic herniorrhaphy easy, safe and preferable.

Keywords: Inguinal herniorrhaphy, children, laparoscopy

Çocukluk Çağı Kasık Fıtığında Laparoskopinin Yeri

Adnan Aslan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Tek taraflı indirek kasık fıtığına sahip çocuklarda karşı tarafta fıtık görülme olasılığı, karşı taraf kasık bölgesinin ameliyat edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Tanısal laparoskopi, aynı taraf fıtık kesesi aracılığı ile karşı taraf kasık bölgesinin değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Tanısal laparoskopi, kasık fıtığı olgularında karşı tarafın değerlendirilmesi için altın standart yöntemi olarak kabul edilmektedir. Çocukluk çağında kasık fıtığı onarımı, fıtık kesesinin yüksek ligasyonu ile gerçekleştirilir. Kasık bölgesinde, kasık kıvrımlarında küçük bir kesi yoluyla yapılan açık yönteme karşılık olarak, laparoskopik onarımın açık cerrahinin yerini alması halen tartışma konusudur. Ancak, gelişen laparoskopi araç ve teknikleri ile periton/kasık kanalının basit ve güvenli olarak kapatılması, laparoskopik herni onarımını giderek yaygınlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı onarımı, çocuk, laparoskopi

Adnan Aslan. Laparoscopic Herniorrhaphy In Children. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 55-62

Corresponding Author: Adnan Aslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale