E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Common Bile Duct Explorations [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 23-28

Laparoscopic Common Bile Duct Explorations

Hakan Erpek1, Hakan Çevikel1, Serhat R. Yardim1, Şükrü Boylu1, Mehmet Gürel2
1Adnan Menderes Üniversitesi Genel Cerrnhi ABD, AYDIN
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, ANKARA

INTRODUCTION:
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:


Laparoskopik Koledok Eksplorasyonları

Hakan Erpek1, Hakan Çevikel1, Serhat R. Yardim1, Şükrü Boylu1, Mehmet Gürel2
1Adnan Menderes Üniversitesi Genel Cerrnhi ABD, AYDIN
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, ANKARA

GİRİŞ ve AMAÇ:
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:


Hakan Erpek, Hakan Çevikel, Serhat R. Yardim, Şükrü Boylu, Mehmet Gürel. Laparoscopic Common Bile Duct Explorations. Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 23-28

Corresponding Author: Hakan Erpek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale