E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Falciform ligament instead of mesh for mini-laparoscopic hiatal hernia repair [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 125-127 | DOI: 10.14744/less.2018.02259

Falciform ligament instead of mesh for mini-laparoscopic hiatal hernia repair

Kuntay Kaplan, Cihan Gökler, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp
Department of Gastroenterology Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

Keywords: hiatal hernia, falciform ligament, fundoplication, Nissen

Mini-Laparoskopik Hiatal Herni Onarımında Mesh Yerine Falsiform Ligaman Kullanımı

Kuntay Kaplan, Cihan Gökler, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Cerrahisi

Anahtar Kelimeler: hiatal herni, falsiform ligaman, funduplikasyon, Nissen

Kuntay Kaplan, Cihan Gökler, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp. Falciform ligament instead of mesh for mini-laparoscopic hiatal hernia repair. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 125-127

Corresponding Author: Kuntay Kaplan, Türkiye
LookUs & Online Makale