E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Drain usage in laparoscopic cholecystectomy: an ultrasonographic study [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 26-29

Drain usage in laparoscopic cholecystectomy: an ultrasonographic study

Abut Kebudi, Adnan Işgör, Gürkan Yetkin, Ismail Akgün
Şişli Etfal Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği


Laparoskopik kolesistektomide dren kullanımı: ultrasonografik bir çalışma

Abut Kebudi, Adnan Işgör, Gürkan Yetkin, Ismail Akgün
Şişli Etfal Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği


Abut Kebudi, Adnan Işgör, Gürkan Yetkin, Ismail Akgün. Drain usage in laparoscopic cholecystectomy: an ultrasonographic study. Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 26-29

Corresponding Author: Abut Kebudi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale