E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Percutaneous nephrostomy applacement in the urinanry tract obstructions [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1997; 4(3): 147-150

Percutaneous nephrostomy applacement in the urinanry tract obstructions

Özkan Polat, Osman Gül, Isa Özbey, Okan Biçgi, Yılmaz Bayraktar, Ayhan Akçali
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı


Üriner sistem obstrüksiyonlarında perkütan nefrostomi uygulaması

Özkan Polat, Osman Gül, Isa Özbey, Okan Biçgi, Yılmaz Bayraktar, Ayhan Akçali
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı


Özkan Polat, Osman Gül, Isa Özbey, Okan Biçgi, Yılmaz Bayraktar, Ayhan Akçali. Percutaneous nephrostomy applacement in the urinanry tract obstructions. Laparosc Endosc Surg Sci . 1997; 4(3): 147-150

Corresponding Author: Özkan Polat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale