E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Metabolic And Inflammatory Responses To Laparoscopic And Open Cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 38-43

Metabolic And Inflammatory Responses To Laparoscopic And Open Cholecystectomy

Hakan Uncu1, Yalçın Aker1, Ramazan Yiğitoğlu2, Yavuz Kaya1, Aslan Sakarya1, Osman Yurttaş1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabillm Dalı


Laparoskopik ve açık kolesistektominin metabolik ve inflamatuar cevaplar açısından karşılaştırılması

Hakan Uncu1, Yalçın Aker1, Ramazan Yiğitoğlu2, Yavuz Kaya1, Aslan Sakarya1, Osman Yurttaş1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabillm Dalı


Hakan Uncu, Yalçın Aker, Ramazan Yiğitoğlu, Yavuz Kaya, Aslan Sakarya, Osman Yurttaş. Metabolic And Inflammatory Responses To Laparoscopic And Open Cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 38-43

Corresponding Author: Hakan Uncu, Türkiye
LookUs & Online Makale