E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic appendectomy our experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 38-42

Laparoscopic appendectomy our experience

Nihat Yavuz, Tayfun Karahasanoğlu, Ismail Hamzaoğlu, Salih Pekmezci, Sinan Çarkman, Serdar Giray, Feridun Şirin
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


Laparoskopik apendektomi deneyimimiz

Nihat Yavuz, Tayfun Karahasanoğlu, Ismail Hamzaoğlu, Salih Pekmezci, Sinan Çarkman, Serdar Giray, Feridun Şirin
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


Nihat Yavuz, Tayfun Karahasanoğlu, Ismail Hamzaoğlu, Salih Pekmezci, Sinan Çarkman, Serdar Giray, Feridun Şirin. Laparoscopic appendectomy our experience. Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 38-42

Corresponding Author: Nihat Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale