E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Do Gallblader Perforations Increase Morbidity in Laparoscopic Cholecystectomy? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1997; 4(3): 178-182

Do Gallblader Perforations Increase Morbidity in Laparoscopic Cholecystectomy?

Abut Kebudi, Adnan Işgör, Mustafa Özbağrıaçık
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kese Perforesyonları Laparoskopik Kolesistektomide Morbiditeyi Arttırır Mı ?

Abut Kebudi, Adnan Işgör, Mustafa Özbağrıaçık
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Abut Kebudi, Adnan Işgör, Mustafa Özbağrıaçık. Do Gallblader Perforations Increase Morbidity in Laparoscopic Cholecystectomy?. Laparosc Endosc Surg Sci . 1997; 4(3): 178-182

Corresponding Author: Abut Kebudi
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale