E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hysterosalpingography and laparoscopy findings in infertile patients [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1995; 2(4): 149-153

Hysterosalpingography and laparoscopy findings in infertile patients

Hikmet Hassa, Başar Tekin, Attila Yıldırım, Ömer T. Yalçin, Sinan Özalp, Ramazan Bayirli
Osmangazi University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology


infertil olgularda histerosalpingografi ve laparoskopi bulgularının karşılaştırılması

Hikmet Hassa, Başar Tekin, Attila Yıldırım, Ömer T. Yalçin, Sinan Özalp, Ramazan Bayirli
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


Hikmet Hassa, Başar Tekin, Attila Yıldırım, Ömer T. Yalçin, Sinan Özalp, Ramazan Bayirli. Hysterosalpingography and laparoscopy findings in infertile patients. Laparosc Endosc Surg Sci . 1995; 2(4): 149-153

Corresponding Author: Hikmet Hassa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale