E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic removal of an intraperitoneal translocated intrauterine contraceptive device 28 years after uterine perforation [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 7-11

Laparoscopic removal of an intraperitoneal translocated intrauterine contraceptive device 28 years after uterine perforation

Namık Özkan, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, Ömer Faik Ersoy
Department of General Surgery, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkey

Intrauterine devices have been used as a safe, cheap and easily applicable contraception method for long years. On the other hand, they may occasionally cause some serious complications like perforation, infection or ectopic pregnancy. Perforations are uncomplicated in the
majority of the patients, but visceral injuries can be seen in the 15% of patients. The reported longest time of free perforation is 16 years in the literature. Here, we present a case of an intrauterine device translocated intraperitoneally after uterine perforation following placement
in a 60 years old woman. She was asymptomatic except rare right lower quadrant abdominal pain complaints for 28 years. Intrauterine device was removed laparoscopically.

Keywords: Intrauterine device, perforation, laparoscopy

Uterin Perforasyondan 28 Yıl Sonra İntraperitoneal Yerleşimli Rahim İçi Aracın Laparoskopik Yolla Çıkarılması

Namık Özkan, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, Ömer Faik Ersoy
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat

Rahim içi araç (R‹A) uzun yıllardır güvenli, ucuz ve kolay uygulanabilir bir kontrasepsiyon metodu olarak kullanılmasına rağmen zaman zaman perforasyon, enfeksiyon ve dış gebelik gibi önemli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Perforasyonların büyük çoğunluğu komplikasyona yol açmazken, hastaların %15’inde komşu organ yaralanmaları görülebilmektedir. Literatürde R‹A’n›n takılmasından sonra perforasyonun tespit edildiği en uzun süre 16 yıldır. Burada 60 yaşındaki bir hastada 28 yıl önce yerleştirildikten hemen sonra perforasyon nedeniyle karın boşluğuna düşmüş, dönem dönem sağ alt kadranda karın ağrısı haricinde asemptomatik kalmış bir olgu sunulmaktadır. Olgumuzda R‹A laparoskopik yolla çıkarılmışltır.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi araç, perforasyon, laparoskopi

Namık Özkan, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, Ömer Faik Ersoy. Laparoscopic removal of an intraperitoneal translocated intrauterine contraceptive device 28 years after uterine perforation. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 7-11

Corresponding Author: Namık Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale