E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic splenectomy for autoimmune hemolytic anemia: case report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 26-31

Laparoscopic splenectomy for autoimmune hemolytic anemia: case report

Mehmet Tekinel1, Hamdi Koçer1, Asım Cingi1, Bülent Koç2, Ismet Akkaya2
1İstanbul Cerrahi Hastanesi Laparoskopik Cerrahi ve Endoskopi Bölümü
2Alman Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü


Otoimmün hemolitik anemi nedeni ile laparoskopik splenektomi: olgu sunumu

Mehmet Tekinel1, Hamdi Koçer1, Asım Cingi1, Bülent Koç2, Ismet Akkaya2
1İstanbul Cerrahi Hastanesi Laparoskopik Cerrahi ve Endoskopi Bölümü
2Alman Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü


Mehmet Tekinel, Hamdi Koçer, Asım Cingi, Bülent Koç, Ismet Akkaya. Laparoscopic splenectomy for autoimmune hemolytic anemia: case report. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 26-31

Corresponding Author: Mehmet Tekinel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale