E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A serious danger in laparoscopic cholecystectomy: Middle hepatic vein (Careful for serious bleeding) [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 49-51 | DOI: 10.14744/less.2022.22043

A serious danger in laparoscopic cholecystectomy: Middle hepatic vein (Careful for serious bleeding)

Bülent Kaya
Department of General Surgery, Clinica Chirurgia Nisantasi, Istanbul, Turkey

The incidence of vascular injuries during cholecystectomy is reported as 0–2% in different series. The liver bed is a potential area that some serious bleeding can occur. It is well-known that middle hepatic vein is very close to gallbladder. It can be injured specially in patients with acute or chronic cholecystitis. We presented two patients, in which middle hepatic vein was detected very near to gallbladder during laparoscopic cholecystectomy. Two operations were done without any bleeding complication.

Keywords: Bleeding, laparoscopic cholecystectomy, middle hepatic vein

Laparaskopik Kolesistektomide ciddi bir tehlike.Orta Hepatik Ven

Bülent Kaya
Clinica Chirurgia Nişantaşı

Kolesistektomi sırasında damar yaralanmaları değişik serilerde %0-2 arasında bildirilmiştir.Karaciğer yatağı ciddi kanamalar için potansiyel bir alandır.Burada Orta hepatik venin safra kesesine olan yakın ilişkisi iyi bilinmektedir.Özellikle akut ve kronik kolesistitli hastalarda yaralanabilir.Laparoskopik kolesistektomi sırasında safra kesesine çok yakın Orta hepatik ven tespit edilen iki hastayı sunduk.İki ameliyat ciddi kanama komplikasyonu olmaksızın tamamlandı.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektom, Orta hepatik ven, Kanama

Bülent Kaya. A serious danger in laparoscopic cholecystectomy: Middle hepatic vein (Careful for serious bleeding). Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 49-51

Corresponding Author: Bülent Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale