E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Partial Splenectomy; Our series of 3 patients [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-24571 | DOI: 10.14744/less.2021.24571

Laparoscopic Partial Splenectomy; Our series of 3 patients

fatih sumer1, Necip Tolga Baran1, Orgun Gunes2, kuntay kaplan1, ersin gündoğan3, Cuneyt Kayaalp1
1Inonu University Turgut Ozal Medical Center, General Surgery Department, Malatya
2Mugla Research and Training Hospital, General Surgery Clinic, Mugla
3Kayseri City Hospital,Gastroenterology Surgery Clinic, Kayseri

Total splenectomy (TS) can cause many perioperative and postoperative complications. Partial splenectomy has been preferred in recent years in order to minimize the immunological complications associated with splenectomy. With this case series, we aim to present our own experiences with 3 patients.

Keywords: splenectomy, partial, laparoscopic

Laparoskopik Parsiyel Splenektomi; Üç olgumuzun takdimi

fatih sumer1, Necip Tolga Baran1, Orgun Gunes2, kuntay kaplan1, ersin gündoğan3, Cuneyt Kayaalp1
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Malatya
2Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Muğla
3Kayseri Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Kayseri

Total splenektomi (TS) birçok perioperatif ve postoperatif komplikasyona neden olabilir. Splenektomiye bağlı immünolojik komplikasyonları en aza indirmek için son yıllarda “parsiyel splenektomi” tercih edilmektedir. Bu vaka serisi ile 3 hastayla ilgili kendi deneyimlerimizi sunmayı hedefliyoruz.

Anahtar Kelimeler: splenektomi, parsiyel, laparoskopikCorresponding Author: Necip Tolga Baran, Türkiye
LookUs & Online Makale