E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evalııation of biliary dynamics ıısirıg qııantitative scintigraphy before and after laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 18-21

Evalııation of biliary dynamics ıısirıg qııantitative scintigraphy before and after laparoscopic cholecystectomy

Ali Sarikaya, Irfan Coşkun, Meryem Kaya, Ahmet Hatipoğlu, Şakir Berkarda
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Laparoskopik kolesistektomi öncesi ve sonrası safra dinamiğinin kantitatif sintigrafi ile değerlendirilmesi

Ali Sarikaya, Irfan Coşkun, Meryem Kaya, Ahmet Hatipoğlu, Şakir Berkarda
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Ali Sarikaya, Irfan Coşkun, Meryem Kaya, Ahmet Hatipoğlu, Şakir Berkarda. Evalııation of biliary dynamics ıısirıg qııantitative scintigraphy before and after laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 18-21

Corresponding Author: Ali Sarikaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale