E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The role and efficacy of routine emergency laparoscopy for patients with suspected acute abdomen: Results of 33 acute abdomen patients and review of the literature [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 13-18

The role and efficacy of routine emergency laparoscopy for patients with suspected acute abdomen: Results of 33 acute abdomen patients and review of the literature

Emin Ersoy, Mustafa Cömert, Ferit Taneri, Ercüment H. Tekin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara


Akut karın tanısı düşünülen hastalarda rutin acil laparoskopinin rolü ve etkinliği: 33 hastaya ait sonuçlar ve literatür incelemesi

Emin Ersoy, Mustafa Cömert, Ferit Taneri, Ercüment H. Tekin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara


Emin Ersoy, Mustafa Cömert, Ferit Taneri, Ercüment H. Tekin. The role and efficacy of routine emergency laparoscopy for patients with suspected acute abdomen: Results of 33 acute abdomen patients and review of the literature. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 13-18

Corresponding Author: Emin Ersoy, Türkiye
LookUs & Online Makale