E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The incidence of pelvic adhesion in laparoscopy in infertile cases, etiological causes and approaches [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1995; 2(4): 154-157

The incidence of pelvic adhesion in laparoscopy in infertile cases, etiological causes and approaches

Ayşe Gürbüz, Cem Fıçıcıoğlu, Bülent Faka, Ateş Karateke, Birgül Gürbüz, Nurdan Leylek, Özay Oral, Izzet Yücesoy
Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey


İnfertil olgularda laparoskopide pelvik adezyon görülme insidansı, etyolojik nedenler ve yaklaşımlar

Ayşe Gürbüz, Cem Fıçıcıoğlu, Bülent Faka, Ateş Karateke, Birgül Gürbüz, Nurdan Leylek, Özay Oral, Izzet Yücesoy
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Ayşe Gürbüz, Cem Fıçıcıoğlu, Bülent Faka, Ateş Karateke, Birgül Gürbüz, Nurdan Leylek, Özay Oral, Izzet Yücesoy. The incidence of pelvic adhesion in laparoscopy in infertile cases, etiological causes and approaches. Laparosc Endosc Surg Sci . 1995; 2(4): 154-157

Corresponding Author: Ayşe Gürbüz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale