E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The safety and efficacy of different methods used for the closure of the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(3): 77-80 | DOI: 10.14744/less.2017.29292

The safety and efficacy of different methods used for the closure of the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy

Hüseyin Kerem Tolan, Gürhan Baş, Fikret Ezberci, Tolga Canbak, Adnan Özpek, Abdullah Şişik, Metin Yücel, Ilyas Kudaş, Ibrahim Atak
Department of General Surgery, Health Sciences University Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to compare different techniques for the closure of an appendiceal stump (CAS) with respect to safety.
METHODS: A retrospective review of the records of 232 patients who underwent a successful laparoscopic operation for acute appendicitis was conducted.
RESULTS: In the 232 laparoscopic appendectomies (LA) performed in the clinic, the median age of the patient was 31 years (range: 16–72 years). The female/male ratio was 42.6%/57.4%. Of all the cases, CAS was performed with an Endoloop (Ethicon, Inc., Somerville, NJ, USA) in 183, Hem-o-lok clips (Teleflex, Inc., Wayne, PA, USA) were used in 32, and both items were used in 14 cases, according to the intra-operative decision of the surgeon. In 3 cases the CAS was achieved using a laparoscopic stapler due to inflammation in the stump of the appendix.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CAS in LA can be performed safely using an Endoloop, Hem-o-lok clips, or a stapler in patients with a mild to moderately inflamed appendix base. In cases of enlarged and severely inflamed, or wide appendix stump, a stapler is a safe option to prevent any stump leakage.

Keywords: Closure of the apendiceal stump (CAS), endo-loop, endo-stapler, hem-o-lok, laparoscopic appendectomy.

Laparoskopik apendektomi'de apendiks güdüğünü kapatmak (CAS) için kullanılan farklı yöntemlerin güvenirliği ve etkinliği

Hüseyin Kerem Tolan, Gürhan Baş, Fikret Ezberci, Tolga Canbak, Adnan Özpek, Abdullah Şişik, Metin Yücel, Ilyas Kudaş, Ibrahim Atak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Departmanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik Apendektomi de apandiks güdüğünün kapatılmasında (CAS) kullanmış olduğumuz değişik teknikleri ve bunların güvenliğini tartışmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde laparoskopik apendektomi işlemi uygulanan 232 hastanın ameliyat ve ameliyat sonrası bulgularını irdeledik.
BULGULAR: Yapılan 232 laparoskopik apandektominin yaş ortalaması 31 (16-72) ve %42.6 sı kadın %57.4 ü erkek idi. Toplam 183 apandiks güdüğü kapatılmasında (CAS) sadece endo-loop kullanıldı, 32 hastada sadece hem-o-lok kullanıldı ve 14 hasta da ise hem endo-loop hemde hem-o-lok klip beraber kullanıldı. Kalan 3 hastada ise apandiks güdüğünde ki enflamasyondan dolayı ve cerrahın kararına istinaden endo-stapler ile güdük kapatıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik apandektomi de güdük kapatılması (CAS) endo-looplar, endo-staplerler veya hem-o-lok klipler ile hafif ve orta derecede enflame güdüklerde güvenli olarak yapılabilinir. Ancak genişlemiş ve ileri derece de enflame olan apandiks güdüklerinde herangi bir güdük kaçağının engellenmesi için endo-stapler kullanımı daha güvenli bir seçenek olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik apendektomi, apendiks güdüğü kapatılması (CAS), hem-o-lok, endo-stapler, endo-loop.

Hüseyin Kerem Tolan, Gürhan Baş, Fikret Ezberci, Tolga Canbak, Adnan Özpek, Abdullah Şişik, Metin Yücel, Ilyas Kudaş, Ibrahim Atak. The safety and efficacy of different methods used for the closure of the appendiceal stump in laparoscopic appendectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(3): 77-80

Corresponding Author: Hüseyin Kerem Tolan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale