E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Arterial blood gase changes during laparoscopic cholecystectomies [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 40-42

Arterial blood gase changes during laparoscopic cholecystectomies

Banu Çevik, Melek Otuzbir, Melek Çelik, Engin Çelik, Zuhal Arikan
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği


Laparoskopik kolesistektomilerde arteriyel kan gazı değişiklikleri

Banu Çevik, Melek Otuzbir, Melek Çelik, Engin Çelik, Zuhal Arikan
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği


Banu Çevik, Melek Otuzbir, Melek Çelik, Engin Çelik, Zuhal Arikan. Arterial blood gase changes during laparoscopic cholecystectomies. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(2): 40-42

Corresponding Author: Banu Çevik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale