E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Results Of Laparoscopic Cholecystectomy Perfomed ln Patıents Aged 70 And Older [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 36-40

The Results Of Laparoscopic Cholecystectomy Perfomed ln Patıents Aged 70 And Older

Cengiz Erenoglu, Ahmet Öztürk, Haldun Uluutku, Yavuz Kurt, Sezai Demirbaş, Levhi Akın, Tuncay Çelenk
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi


70 Yaş Ve Üzerindeki Hastalarda Uygulanan Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçları

Cengiz Erenoglu, Ahmet Öztürk, Haldun Uluutku, Yavuz Kurt, Sezai Demirbaş, Levhi Akın, Tuncay Çelenk
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi


Cengiz Erenoglu, Ahmet Öztürk, Haldun Uluutku, Yavuz Kurt, Sezai Demirbaş, Levhi Akın, Tuncay Çelenk. The Results Of Laparoscopic Cholecystectomy Perfomed ln Patıents Aged 70 And Older. Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 36-40

Corresponding Author: Cengiz Erenoglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale