E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Abdominal Anterior-Side Wall And Groin Anatomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 104-115

Abdominal Anterior-Side Wall And Groin Anatomy

Selman Demirci
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul

Karın duvarı, karın boşluğunu çevreleyen ön, yan ve arka olmak üzere üç kısımdan oluşan muscuoaoponevrotik yapıdır. Karın ön ve yan duvarlarının derin tabakasını parietal periton, preperitoneal (ekstraperitoneal) yağ dokusu ve fascia transversalis, yüzeyel tabakasını ise m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis ve m. rectus abdominis kasları ile bu kasların aponevrozları oluşturur. Yaş, kilo, geçirilmiş ameliyatlar, gebelikler, çalışma koşulları, beslenme gibi bir çok değişken karın duvarının anatomisini etkilemektedir. Özellikle alt karın bölgesi ve kasık, fıtıkların oluşum bölgeleridir ve tedavilerinde bölgenin cerrahi anatomisinin iyi bilinmesinin önemi tartışılmazdır. Karın ön ve yan duvarı ve kasık bölgesi kompleks yapısı ve klinik önemi nedeniyle 18. yy.’dan günümüze kadar popülaritesini korumuş buna bağlı olarak da terminolojik bir zenginlik ortaya çıkmıştır. Bu yazının amacı, karın ön duvarı ve kasık bölgelerinin klinik anatomisinin en güncel bilgiler ve yazın desteğiyle sizlere anımsatılmasıdır.

Keywords: Anatomi, kasık, karın duvarı

Karın Ön – Yan Duvarı ve Kasık Anatomisi

Selman Demirci
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul

Karın duvarı, karın boşluğunu çevreleyen ön, yan ve arka olmak üzere üç kısımdan oluşan muscuoaoponevrotik yapıdır. Karın ön ve yan duvarlarının derin tabakasını parietal periton, preperitoneal (ekstraperitoneal) yağ dokusu ve fascia transversalis, yüzeyel tabakasını ise m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis ve m. rectus abdominis kasları ile bu kasların aponevrozları oluşturur. Yaş, kilo, geçirilmiş ameliyatlar, gebelikler, çalışma koşulları, beslenme gibi bir çok değişken karın duvarının anatomisini etkilemektedir. Özellikle alt karın bölgesi ve kasık, fıtıkların oluşum bölgeleridir ve tedavilerinde bölgenin cerrahi anatomisinin iyi bilinmesinin önemi tartışılmazdır. Karın ön ve yan duvarı ve kasık bölgesi kompleks yapısı ve klinik önemi nedeniyle 18. yy.’dan günümüze kadar popülaritesini korumuş buna bağlı olarak da terminolojik bir zenginlik ortaya çıkmıştır. Bu yazının amacı, karın ön duvarı ve kasık bölgelerinin klinik anatomisinin en güncel bilgiler ve yazın desteğiyle sizlere anımsatılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, kasık, karın duvarı

Selman Demirci. Abdominal Anterior-Side Wall And Groin Anatomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 104-115

Corresponding Author: Selman Demirci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale