E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Gastroduodenal Trichobezoar As A Cause Of Pyloric Obstruction And Endoscopic Treatment [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 29-31

Gastroduodenal Trichobezoar As A Cause Of Pyloric Obstruction And Endoscopic Treatment

Gürkan Yetkin, Ismail Akgün, Abut Kebudi, Adnan Işgör
Şişli Elfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği İstanbul


Pilor Tıkanıklığına Yol Açan Gastroduodenal Trikobezoar Ve Endoskopik Tedavisi

Gürkan Yetkin, Ismail Akgün, Abut Kebudi, Adnan Işgör
Şişli Elfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği İstanbul


Gürkan Yetkin, Ismail Akgün, Abut Kebudi, Adnan Işgör. Gastroduodenal Trichobezoar As A Cause Of Pyloric Obstruction And Endoscopic Treatment. Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 29-31

Corresponding Author: Gürkan Yetkin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale