E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Removal of Periadrenal Liposarcoma Mimicking a Primary Adrenal Myelolipoma Case Report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 39-42

Laparoscopic Removal of Periadrenal Liposarcoma Mimicking a Primary Adrenal Myelolipoma Case Report

Aziz Sümer, Umut Barbaros, Osman Gözkün, Yeşim Erbil, Rıdvan Seven, Alp Bozbora, Ahmet Dinççağ, Selçuk Özarmağan, Selçuk Mercan, Demir Budak, Tuğrul Demirel
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Liposarcomas are among the most frequent types of adult sarcomas. Surgery is the best treatment option. We present a case of laparoscopic removal of periadrenal liposarcoma mimicking a primary adrenal myelolipoma.

Keywords: Liposarcoma, retroperitoneum, adrenal gland

Primer Adrenal Miyelolipomu Taklit Eden Periadrenal Liposarkomun Laparoskopik Tedavisi Olgu Sunumu

Aziz Sümer, Umut Barbaros, Osman Gözkün, Yeşim Erbil, Rıdvan Seven, Alp Bozbora, Ahmet Dinççağ, Selçuk Özarmağan, Selçuk Mercan, Demir Budak, Tuğrul Demirel
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Liposarkomlar yetişkinlerde en sık görülen sarkomlar arasında yer alır. Cerrahi bu hastalıktaki en ideal tedavi seçeneğidir. Biz burada primer adrenal miyelolipomu taklit eden periadrenal liposarkomu olan ve laparoskopik olarak tedavi edilen bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Liposarkom, retroperiton, adrenal bez

Aziz Sümer, Umut Barbaros, Osman Gözkün, Yeşim Erbil, Rıdvan Seven, Alp Bozbora, Ahmet Dinççağ, Selçuk Özarmağan, Selçuk Mercan, Demir Budak, Tuğrul Demirel. Laparoscopic Removal of Periadrenal Liposarcoma Mimicking a Primary Adrenal Myelolipoma Case Report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 39-42

Corresponding Author: Umut Barbaros, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale