E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A bronchogenic cyst treatment by cervical mediastinoscopy: a case report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 80-82

A bronchogenic cyst treatment by cervical mediastinoscopy: a case report

Ali Kılıçgün, Muzaffer Metin, Necmi Küçükyağcı, Songül Çuhadaroğlu, Atilla Gürses
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Bronchogenic cysts are benign custic lesions which arise from the defect of growing tracheobronchial tree in embriyonal term. Generally these cysts are located in subcarinal, paratracheal area or hilum. The treatment of choice is surgical excision. Mediastinoscopy is a minimal invasive surgical intervention used in staging of lung cancer, the diagnosis or the treatment of mediastinal mass. We treated the patient who had paratracheal bronchogenic cyst using mediastinoscopy. The patient was discharged at the same day without any morbidity.

Keywords: Bronchogenic cyst, cervical mediastinoscopy, mediastinal cystic mass

Servikal mediastinoskopi ile bronkojenik kist tedavisi: Olgu sunumu

Ali Kılıçgün, Muzaffer Metin, Necmi Küçükyağcı, Songül Çuhadaroğlu, Atilla Gürses
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Bronkojenik kist embriyonal dönemde trakeabronşial ağacın gelişimindeki defekt nedeniyle meydana gelen benign kistik bir lezyondur. Genellikle subkarinal, paratrakeal ve hiler yerleşim gösterir. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Mediastinoskopi akciğer kanseri evrelemesinde,mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisinde kullanılan minimal invaziv cerrahi girişimdir. Paratrakeal bronkojenik kist bulunan hastamızı mediastinoskopi ile tedavi ve aynı gün komplikasyon gelişmeden taburcu ettik.

Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, servikal mediastinoskopi, mediastinal kistik kitleler

Ali Kılıçgün, Muzaffer Metin, Necmi Küçükyağcı, Songül Çuhadaroğlu, Atilla Gürses. A bronchogenic cyst treatment by cervical mediastinoscopy: a case report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 80-82

Corresponding Author: Ali Kılıçgün
LookUs & Online Makale