E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic posterior partial fundoplication for the treatment of gastroesophageal reflux: disease [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 34-37

Laparoscopic posterior partial fundoplication for the treatment of gastroesophageal reflux: disease

Nihat Yavuz, Salih Pekmezci, Metin Ertem, Sabri Ergüney, Hasan Taşçı
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


Gastroözofageal reflü hastalığında laparoskopik posterior parsiyel fundoplikasyon: (Toupet işlemi)

Nihat Yavuz, Salih Pekmezci, Metin Ertem, Sabri Ergüney, Hasan Taşçı
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


Nihat Yavuz, Salih Pekmezci, Metin Ertem, Sabri Ergüney, Hasan Taşçı. Laparoscopic posterior partial fundoplication for the treatment of gastroesophageal reflux: disease. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 34-37

Corresponding Author: Nihat Yavuz, Türkiye
LookUs & Online Makale