E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Systemic Effects Of Pneumoperitoneum In Laparoscopic Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 13-22

Systemic Effects Of Pneumoperitoneum In Laparoscopic Surgery

Coşkun Polat1, Sezgin Yılmaz1, Gökhan Akbulut1, Demet Erol Doğan2, Yüksel Arıkan3, Osman Nuri Dilek4, Özcan Gökçe4
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Afyon
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon
4Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon


Laparoskopik Cerrahide Pnömoperitonun Sistemik Etkileri

Coşkun Polat1, Sezgin Yılmaz1, Gökhan Akbulut1, Demet Erol Doğan2, Yüksel Arıkan3, Osman Nuri Dilek4, Özcan Gökçe4
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Afyon
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon
4Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon


Coşkun Polat, Sezgin Yılmaz, Gökhan Akbulut, Demet Erol Doğan, Yüksel Arıkan, Osman Nuri Dilek, Özcan Gökçe. Systemic Effects Of Pneumoperitoneum In Laparoscopic Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2003; 10(1): 13-22

Corresponding Author: Coşkun Polat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale