E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Influence Of Inguinal Herniorraphies On The Production Of Antisperm Antibodies [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 9-12

Influence Of Inguinal Herniorraphies On The Production Of Antisperm Antibodies

Metin Aydin1, Osman Güler1, Mustafa Bektaş2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Antisperm antikor oluşumu üzerine inguinal hemiorafilerin etkisi

Metin Aydin1, Osman Güler1, Mustafa Bektaş2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Metin Aydin, Osman Güler, Mustafa Bektaş. Influence Of Inguinal Herniorraphies On The Production Of Antisperm Antibodies. Laparosc Endosc Surg Sci . 1999; 6(1): 9-12

Corresponding Author: Metin Aydin, Türkiye
LookUs & Online Makale