E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic cholecystectomy with 2 mm trocars and instruments [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 30-34

Laparoscopic cholecystectomy with 2 mm trocars and instruments

Yalçın Aker, Yavuz Kaya, Aslan Sakarya, Hakan Uncu, Osman Yurttaş
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Laparoskopik kolesistektomide 2 mm trokar ve el aletleri ile ilk deneyimimiz

Yalçın Aker, Yavuz Kaya, Aslan Sakarya, Hakan Uncu, Osman Yurttaş
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Yalçın Aker, Yavuz Kaya, Aslan Sakarya, Hakan Uncu, Osman Yurttaş. Laparoscopic cholecystectomy with 2 mm trocars and instruments. Laparosc Endosc Surg Sci . 1998; 5(1): 30-34

Corresponding Author: Yalçın Aker
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale